Functieomschrijving: Zoekmachine Optimalisatie Specialist

Wie zich afvraagt wat Zoekmachine Optimalisatie betekent, heeft waarschijnlijk al wel eens van SEO gehoord. Bij Zoekmachine Optimalisatie wordt bedoeld dat een tekst op een zodanige wijze geoptimaliseerd wordt, dat hij steeds gevonden wordt door zoekmachines zoals Google, Bing en Yahoo. Zoals de meeste mensen je je wel eens af hoe zoekmachines er in slagen om terug te vinden wat jij aan het zoeken bent. En dan, dan komt de Zoekmachine Optimalisatie Specialist om de hoek kijken.

Zoektermen en zoekwoorden

De Zoekmachine Optimalisatie Specialist is een professioneel tekstschrijver die nagaat welke zoektermen en zoekwoorden gebruikt worden om iets terug te vinden in een zoekmachine. We zullen even een paar voorbeelden geven om dit te verduidelijken: wie op zoek is naar een loodgieter, zal met grote waarschijnlijkheid het woord loodgieter intypen in een zoekmachine. Wie op zoek is naar ervaringen met een bepaald loodgietersbedrijf, zal eerder ‘ervaringen’ gevolgd door ‘firmanaam’ intypen.

Een Zoekmachine Optimalisatie Specialist is een vakman die alle nieuwste trends volgt en er van op de hoogte is. Bij het schrijven van een tekst zal hij of zij er steeds voor zorgen dat er voldoende zoekwoorden en zoektermen in het artikel vermeld worden zodat de tekst opgepikt kan worden door de vangnetten van Google.

Overdaad schaadt

Hierbij is de boodschap meteen duidelijk: het is nodig dat zoekwoorden en zoektermen op gepaste wijze doorheen een artikel herhaald worden om ze te doen opvallen. Meteen zijn we ook aangekomen bij een van de grootse valkuilen voor de Zoekmachine Optimalisatie Specialist: het overdadig gebruik van steeds dezelfde zoektermen en zoekwoorden. Dit euvel ontstaat meestal wanneer de Zoekmachine Optimalisatie Specialist een beetje op til slaat, en steeds dezelfde woorden gaat herhalen in een tekst. Dit leidt niet alleen tot vervlakking van het taalgebruik in het algemeen, maar wat meer is, dit kan bij de lezer hoogst irritant overkomen. Bovendien worden deze bewuste of onbewuste praktijken vaak gedetecteerd door zoekmachines, waardoor de ranking van de pagina zal gaan dalen i.p.v. te stijgen.

De juiste dichtheid

De Zoekmachine Optimalisatie Specialist houdt tijdens het schrijven van teksten, blogs en artikelen er steeds rekening mee dat zoekwoorden en zoektermen voldoende gebruikt worden, en anderzijds bewaakt hij steeds de juiste dichtheid of densiteit waarmee de woorden gebruikt worden. Met dichtheid of densiteit wordt de ratio bedoeld waarmee eenzelfde woord in een tekst voorkomt. Een dichtheid tussen 1% en 3% wordt als optimaal beschouwd. Teksten die geschreven worden met een dichtheid of densiteit van 5% worden gezien als overdadig en nefast voor de vindbaardheid van een zoekterm of zoekwoord.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes